I Brindisi di  Piera

23

 Auguri di  Compleanno (1992)

Tanti anni arretu nasciu lu Gianpieru

e mammasa ti lu prima giurnu n datu mbire mieru

e moi si ite lu risultatu

ca pare sempre comu sia ca se mbriacatu.

 

La mamma sua ete la Giovannina

no lla sapiti era fijia alla Pitrina.

[...]

Lu sire si chiama Arfredu

ete professore ma sape puru scire fore.

[...]

 

Ti st'unione natu dunque stu vagnone

tantu desideratu e ti la mamma coccolatu.

Cu l'anni ca crisciutu s' truatu cu cchiui ti na vena

ca puru lu dottore sua se pijata pena

ma chiarimu, li sua sontu vene artistiche

ca tenune tante caratteristiche

 

Lu Gianpieru ete nu veru signore

ti mestiere face lu pittore

e ci a mmanu tene na tela e nu pennellu

ti nu quadru ni esse nu gioiellu.

 

Li sua sontu quadri particolari

ca ci li ba tuecchi costane cari;

tutti a iddhru si suffraggiane

pi nu ritrattu o pi nn'immagine;

e ci iu s'era truatu Guttusu,

pensu propriu si sta calava lu musu.

 

La mana ti la musica puru tene

e quannu allu paese si ite quarche stranu manifestu

lu Gianpieru sta face nu concertu;

e s' fitatu cu sona puru a Torchiarolu

ca nnane tittu : "c' vagnone ti oru".

 

A casa tene na batteria

quannu sona si sente ti casa mia;

ma cu ddhru rumore puru sirsa s' ncaddhrisciatu

ca ti capu si sente stunatu.

 

E mammasa ne dittu:

"Fiju, ci la batteria era stata ti patelle

iou stia cchi scuscitata

ca menza tota la tinivi priparata.

 

Puru iddhru a Santu Roccu si n' binutu

e ogni tantu pare nu ddurmisciutu

ca cina clu ite tice: "ce bb ccappatu?

Sirai ca cu la zita s' lliticatu?"

 

Ma iddhru invece quannu stae cussine

quarche idea a 'ncapu si sta face inire

nu scherzu, na canzune, e no ni parlamu ti li freddure

ca li mminescia a tutte li ure.

 

Tene muta fantasia

ca ce na fare ti la tua, ti

la sua, ti la mia.

Li battute comu ni enune cuss la dire

e quarche tunu fiaccu a fare rimanire.

 

In fondu in fondu ete nu bravu vagnone

nu picca sfortunatu e puru disoccupatu;

iddhru lu mundu ole cu cangia, cu rivoluziona Veglie e,  ci sape,  puru Francia.

 

Pi la capu tene ideali veri

speriamu cu li realizzi cuss si llea nu pinsieri;

ma ete puru tuttu d capire

ca cinca tene ti coste lu face nfessalire.

 

Subbra stu vagnone ane passati 25 anni

cu ni passane 100 auri e tanti.

Grazie ca tamu canusciutu

ca cu scrivimu no bberame tinutu

Ti giunga  l'augurio in modo sincero

tanti auguri

amico Gianpiero.

24

 Auguri di  Compleanno (1998)

..."Il miglior modo per no romperle,

metterle qua dentro!"...

 

...s, pirc sapire,

ca stannu l'Antonella

la fatta nfessalire.

Ncenca tera cattare

propriu no sapa,

eccu pirc ti mieriti sta paroda!

 

A mie mi chiese aiutu,

e iou n'era dare lu rifiutu?

No... anzi, tuttu quiddhru

ca pinsvame ni lu cuntvame,

e cu la scusa ti la Franca,

ca s'era cattare la cassapanca,

scemme ddhra lu Robertu...

ca ete di nu tipu spiertu,

ma comu si tice:

ci ole cu binde, tocca cu bbascia,

la Franca pi truare,

truau puru na cascia;

Nui invece, puru truamme,

e cu li parole ti mammasa

ni binchiamme;

poi cu biti iddhru,

para propriu beddhru

comu nu pupiddhru,

ma addhrai ti "antiquariatu"

nc'era sulu iddhru!!!

 

Cuss cangiamme "sunata",

e a sorda ulimme facimu na telefonata...

ca tra na "messa ti Vivaldi",

e "Il lago dei cigni" di Ciaikovsky,

n'era dire ci ti piaca lu swarovsky;

...ma tie nella risposta fuesti troppu chiara,

cuss ni facisti cangiare aria.

 

Mai comu st'annu

na fatta mangiare la capu,

a mille e na cosa erame pinsatu,

e pi tie, tuttu Veglie, namu giratu.

Ti l'elettrodomestici all'argentu,

lo sguardo dell'Antonella era contento;

in lista nc'era:

1) nu pigiama (sexy), ca ni l'eri mmusciare a cinca ti ama;

2) na borsa, la Luigina mo chiute... fuci ti corsa...;

3) li orecchini, ca rispettu a lu bucu mia erane troppu piccolini;

4) na "trousse bona ti Pupa", specificu Bona, e no lu ticu pi vantu, cu ti putivi stuccare ogni tantu;

5) na valigetta...

6) ...erame pinsatu puru allu scaldaceretta!

 

Insomma, na fattu pijare nu picca ti bile,

cuss dopu varie trafile,

erame decisu ca puru nu "cntaru"

cchiui ti tuttu ti puta sirvire!!!

 

SCHERZI A PARTE

Tie sicuramente l'eri capita...

pirc oltre allu "ciu-ciu",

l'Antonella stia troppu

in libera uscita;

eccu pirc sapame ti la Lucia pizzi...

...ni sta facvi cacciare li capiddhri rizzi!!!

 

A-RISCHERZI A PARTE

Speru ca te piaciutu l'accappatoiu,

e speru puru ca no ti sta noiu;

alla fine amu truatu,

e ti lane cattatu...

...lu ricalu ti l'Antonella e ti la Franca,

na cosa utile...

...pirc a tie "nienti ti manca"...

(...in tutti i sensi...)

 

Veniamo a noi!

Il mio regalo non niente di eccezionale

(in sostanza, una leggera somiglianza, con il porta uovo),

anzi solo un pretesto per scrivere tutto questo,

un modo come un altro insomma,

per farti gli auguri

(anche se in ritardo)

di BUON COMPLEANNO!