In occasione della commedia:

"Lu tiraturu ti la vita"...

8 gennaio 2005

 ("Lu tiraturu ti la vita")

...una sera, in pizzeria...

 

...La Signora Giulia ene ti "Bari Carrassi",

la Nina ca tice " Cicciu dopu tuttu stu casinu... tici ca mi lassi?";

 

la Concetta ogni sira stata presente,

lu Cosimu... comu tice na canzune ti Battiatu... ete n'essere "speciale" veramente;

 

sti cristiani ti Cupirtinu... sontu "core presciatu",

lu Cicciu stasira all'angulu ccappatu;

 

puru la Silvana fatta la brava,

lu Francu cu ddhri baffi... ogni tantu si scoraggiava;

 

lu sindacu nuesciu si chiama carmelu,

papa Pici ete prete cu grande zelu;

 

sempre nn'ane tittu alla Giovanna:

"None a quai... mintite ti stanna";

 

lu Fernandu n' fattu cchiui ti promotore,

l'Antonella ete 'ngarbata cu tuttu lu core;

 

la zzia Pia ete "menza" comu la regista,

l'Ada cu ddhru truccu... n' misi a tutti fuori pista;

 

la Lilly e la Santina... n'interpretazione cu la lode,

a l'auri vagnuni presenti... pi la tristizia... bisugnatu cu chiamamu "Erode";

 

nu ringraziamentu "spirituale" ae puru...

...allu liquore a cioccolatu e a quiddhru a mandarinu,

cu scarfamu... la sira... ni l'amu fattu nu bicchirinu;

 

sti "Tiraturu" s' chiusu a chianu-chianu,

grazie puru allu Enzu ca subbra a tuttu n' data na manu;

 

nu ringraziamentu ae a cinca n' fatte li fotu,

grazie a cinca sparlatu pi lu tema "lu scambiu ti votu".

 

grazie a cinca la recita no si l' bista pirc all'entrata no l'ane fattu trasire,

...grazie a cinca statu tisu... invece... grazie... pirc comu li pacci se misu a rritre;

 

grazie alla Dania... ca n' "coccolati virtualmente",

grazie alle associazioni... e a cinca statu presente;

 

e poi sapiti 'nce 'ncete ti nueu?...

...ca dopu li risi enune li chianti,

e chiangennu-chiangennu...

...fazzu nu brindisi a tutti quanti!!!!

 

Piera

8 gennaio 2005

12 dicembre 2004

...a cena con tutta la "Compagnia"...

 

... pochi giorni fa, tramite un'amica,
ho scoperto la musica ineffabile ed eccezionale di Ornella Vanoni...

... fra picca rra Babbo Natale e porta li doni;


eh s, fra picca rra Natale e poi rriane puru li regali,

e nni pinsamu ca cuss risolvimu tutti li mali...

 

... ma a Natale era nscire veramente lu Mamminu,

e invece... si scumbra lu borsellinu;

 

lu Signore era nscire e bbera rrimanre inthra lu core ti tutti, ti li belli e ti li brutti;

purtroppu rra, nni affannamu, nni quatramu e 'mprima 'mprirna passa,


fazzu nnu brindisi allu Cicciu Lamatassa!

 

 

***

 

Lu Nicola purtate o trete o quattru buttije ti spumante,

la Domenica ete sempre frizzante;


L'Antonietta ti cognome face Scarda,
lu iddhricu... nni sta ddole sta sira a lla zza Pia;


lu Cicciu ccueti li zanguni ti fore,
l'Angelu "Capoccia" (Cipolla) n fattu ti presentatore;


li ddo piccinne so dintate famose,
subbra la bbanca parate... nnu saccu ti cose;


lu Cosimu ti profilu ete panzone,

lu Miminu ete nu bravu vagnone;

 

lu Francu rra ti Arnesanu,

lu Fernandu ete nnu "spettaculu" e a tutti data nna manu;

 

l'Ada... cu trucca e ristucca iddhra pinsatu,

a Ton Luigi lu piegone sutta la seggia n' cappatu;

 

li vagnuni subbra ane fatta "tabula rasa",

salutamu e ringraziamu li patruni iti casa!!!!
 

 

Piera

12 dicembre 2004

3 dicembre 2004

 

...prima della prima...

 

Lu Carmelu Scorfanu ete sindacu e s' misu in lista,

la Domenica, cu la santa pacenza, ne fattu ti regista;

 

ton Luigi chiestu lu votu pi n'amicu sua fidatu,

lu zzu roccu turnatu ti l'America e 'mprima 'mprima se truatu 'nguajatu;

 

lu nutaru, simpaticissimu personaggiu, face puru lu suggeritore,

la zza Pia, issuta ti senzi, nni bastane 5 scene e poi more;

 

lu Cicciu s' truatu 'mbrujatu intra la matassa,

e ogni giurnu ti pacare nni rria na tassa;

 

la Lilly capu calata capu calata,

la Santina fija ribelle ete depromata,

 

il tempo avanza...

e la Nina pi la paura s' fatta inire tulore ti panza...

 

...stu tiraturu a chianu a chianu si sta chiute,

e serate n'amu perse none picchi... ma mute mute.

 

Grazie amu dire allu Fernandu Leardi e allu Cosimu Fai,

ti iddhri no nni putimu scirrare mai;

 

grazie ticu a tutti quanti pi sti serate in allegria...

...allu prossimu appuntamentu...

....e auguri in anticipu pi la festa ti lu Messia!!!!!

 

Piera

Venerd, 3 dicembre 2004

6 dicembre 2004

 

...dopo la prima...

 

...16 Agosto 2004,

ero in vacanza e finalmente mi puta rattare la panza;

mi telefona mama e dice: "fija sta fazzu la sarsa",

poi allu cchi tardu mi sentu cu lu Fernandu Leardi ca tice...

"...preparate ca fra picca amu fare na farsa";

 

iou so stata a Ischia,

dove si mangia, si beve e si fischia...

...e puru ca no aggiu fiscatu, lo stessu m'aggiu divertita...

allora aggiu tittu: "....Fernandu ti cce si tratta?"

"ti Lu Tiraturu ti la Vita!!!"

 

Cce bellu, poi si trattava di ricordare Don Giovanni

ca nne statu parrocu pi tant'anni;

cuss, armati ti tanta volont e dedizione,

amu ccuminciatu a provare a ddhra l'Antonietta

ca misa la casa a disposizione!...

 

...lu Santu, lu Francu, lu Miminu, lu Pinu,

lu Nicola, la Elena, la Floriana, l'Agnese, cce compagnia...

...tece minuti quiddhri ti la zza Pia!

 

La Domenica poi, ne sempre confortati,

e finu all'urtimu mille consigli ne dati.

 

Ritrovarci ancora?

Non so dove... non so come.. non so quando,

faccio un brindisi a Cosimo e Fernando!!!

 

Piera

Luned, 6 dicembre 2004